05.11.2018 r.

Na początku listopada zespół badawczy z Instytutu Nauk o Polityce (jeden z trzech zespołów badawczych realizujących projekt pt. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego) w składzie: prof. Agnieszka Pawłowska (kierownik zespołu badawczego oraz kierownik projektu", dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn zrealizowali badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych na terenie miast: Jaworzno oraz Gliwice.

Jest to początek badań, które będą realizowane na terenie 16 miast na prawach powiatu przez wszystkie trzy zespoły badawcze. Oprócz zespołu badawczego z Rzeszowa badania jakościowe realizują również zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zespół z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Badania jakościowe potrwają do stycznia 2019 roku.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: