13.02.2019 r.

W projekcie badania jakościowe prowadzone są również przez zespół badawczy z Lublina.

W połowie lutego dr Katarzyna Radzik-Maruszak z zespołu badawczego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadziła badania jakościowe na terenie miasta Płock.

Płock jest jednym z 16 miast na prawach powiatu, które zostało objęte badaniami jakościowymi, w projekcie ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: