22.01.2019 r.

W połowie stycznia pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. Agnieszka Pawłowska (kierownik zespołu badawczego oraz kierownik projektu), dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn realizowali badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych na terenie miasta Opole.

Miasto Opole jest jednym z 16 miast na prawach powiatu, które zostało objęte badaniami jakościowymi, w projekcie ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

W trakcie pobytu w Opolu pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli również udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Budżetu Obywatelskiego 2019.

Tym samym zespół badawczy z Rzeszowa zakończył trwające od listopada badania jakościowe.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: