04.07.2019 r.

W dniu 4 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli samorządów, członków społecznych rad i komisji, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki badań ilościowych i jakościowych dotyczących roli podmiotów niepublicznych w lokalnym procesie decyzyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy współpracy międzysektorowej na obszarach miejskich oraz na potrzebę podniesienia efektywności i kultury dialogu obywatelskiego wśród różnych środowisk.

Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili inicjatywę podjętą przez konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wskazując jednak na potrzebę wyodrębnienia wyników badań uzyskanych w poszczególnych miastach, dzięki czemu będą one miały bardziej utylitarny wymiar. W ramach podjętej dyskusji członkowie rad działających w Poznaniu i przedstawiciele organizacji pozarządowych w różny sposób odnieśli się do kwestii realnego wpływu wyżej wymienionych struktur na proces decyzyjny w aglomeracji poznańskiej. Z jednej strony wskazywano na wymierne osiągnięcia rady seniorów i rady młodzieżowej, z drugiej natomiast krytykowano zbyt fasadowy charakter innych tego typu podmiotów. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli jednak zgodni, że w dalszym ciągu należy wspierać inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu systemu władzy lokalnej w Polsce. Wszyscy też zadeklarowali chęć udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu badawczego, która zostanie zorganizowana w Poznaniu na początku 2020 r.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: