29.05.2019 r.

W dniu 29 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu odbyły się warsztaty pt. ,,Młodzież ma głos! Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży”.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez członka zespołu badawczego z Poznania dr hab. Pawła Antkowiaka – pracownika Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warsztaty prowadzone były w dwóch klasach gimnazjalnych oraz w jednej z klas ósmych szkoły podstawowej, w ramach projektu pt. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” realizowanego przez trzy uczelnie – Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt finansowany jest w ramach Programu DIALOG przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty dotyczyły funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w Polsce i na świecie oraz możliwości wprowadzenia takiego podmiotu w Dąbiu. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja, a na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Źródło: Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu na portalu społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675278242924389&id=531178764001005

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: