13.05.2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyły się pierwsze warsztaty dla młodzieży pt. ,,Młodzież ma głos Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży”.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez dr Annę Kołomycew i mgra Dominika Boratyna z zespołu badawczego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie.

W czasie warsztatów uczniowie zostali zaznajomieni z założeniami projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, realizowanego w ramach programu DIALOG, finansowanego ze środków MNiSW. W trakcie wydarzenia dr Kołomycew oraz mgr Boratyn omówili podstawowe pojęcia związane ze współrządzeniem na poziomie lokalnym oraz dokonali charakterystyki funkcjonowania Rad młodzieżowych – jeden z ośmiu podmiotów badanych w projekcie, a także przedstawili wyniki badań ilościowych zrealizowanych w Radach młodzieżowych.

Zakończeniem warsztatów była praca w grupach, w czasie której uczniowie mieli za zadanie przygotowanie młodzieżowej strategii miasta dotyczącej takich obszarach jak: edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja oraz stosunki międzynarodowe.

Warsztaty dla młodzieży są jednym z elementów upowszechniania wyników badań naukowych oraz promowania projektu.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: