02.06.2018 r.

Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów społecznych (w tym niesformalizowanych), ruchów miejskich, jak również innych osób zaangażowanych w sprawy publiczne Rzeszów – Poznań – Lublin, czerwiec 2019.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod w tym open space, panel dyskusyjny itp. Będą one prowadzone przez członków zespołu badawczego w każdym z ośrodków naukowych tj. Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.

Łącznie szkoleniem zostanie objętych około 90 osób (15 osobowe grupy przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i mieszkańców miast).

Warsztaty będą trwały 3 godziny zegarowe z półgodzinną przerwą kawową.

Program i szczegółowe informacje na temat warsztatów zostaną zamieszczone wkrótce.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: