01.06.2018 r.

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży licealnej i studenckiej zostaną przeprowadzone w trzech ośrodkach naukowych zaangażowanych w realizację projektu tj. Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

Celem warsztatów jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej wśród młodzieży,
 • budowanie aktywnych postaw,
 • pobudzanie wrażliwości na dobro wspólne,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania dialogu,
 • popularyzacja nauk o polityce,
 • zainteresowania młodzieży studiami na kierunkach społecznych.

Dla kogo?

 • młodzież licealna
 • studenci kierunków społecznych, humanistycznych, prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pokrewnych

Program i szczegółowe informacje na temat warsztatów zostaną zamieszczone wkrótce.

Informacje kontaktowe

 • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • al. mjr. W. Kopisto 2a
 • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: