01.02.2020 r.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do licznego udziału w Konferencji Naukowej podsumowującej realizację projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, finansowanego z dotacji MNiSW w ramach Programu DIALOG (nr DIALOG 0163/2017).

Celem konferencji jest podzielenie się z jej uczestnikami wynikami badań prowadzonych w ramach projektu Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, realizowanego we współpracy trzech ośrodków akademickich: Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu) oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (sala 120). Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na potrzebę racjonalizacji kosztów, prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 20 lutego 2020 r.

Adres do korespondencji: prof. UAM dr hab. Paweł Antkowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań (e-mail: pawel.antkowiak@amu.edu.pl).

Więcej informacji w załączniku

  • Program Konferencji Poznań 27 lutego 2020 - pobierz

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: