30.05.2019 r.

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego ma przyjemność zaprosić przedstawicieli władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, członków rad społecznych i komisji doradczych oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami rozwoju lokalnego do udziału w seminarium poświęconym funkcjonowaniu podmiotów opiniodawczo-doradczych oraz ich roli w lokalnym procesie decyzyjnym.

Seminarium jest częścią projektu zatytułowanego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 2018-2020, którego kierownikiem jest prof. Agnieszka Pawłowska.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że dzięki wydarzeniu uda się zainicjować debatę dotyczącą uczestnictwa podmiotów niepublicznych w procesach decydowania oraz planowania polityk publicznych na poziomie lokalnym.

Seminarium odbędzie się 30 maja 2019 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Pigonia 1 – campus Rejtana) w sali nr 42.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch sesjach do wyboru. Pierwsza grupa od godz.: 10:00-12:00 lub druga grupa od 12:30 do 14:30.

Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: dialog@ur.edu.pl do dnia 23 maja 2019 r.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: