24.05.2019 r.

W dniach 24-26 maja 2019 roku prof. Agnieszka Pawłowska oraz dr Anna Kołomycew uczestniczyły w The 27th NISPAcee Annual Conference, która odbyła się w Pradze. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji NISPACee były procesy tworzenia polityk publicznych - From Policy Design to Policy Practice. Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce uczestniczyli w obradach Grupy Roboczej nr 8: Non-Governmental Organizations in Central and Eastern Europe. Podczas wystąpienia w sesji Partnerships and Tensions between Civil Society and Government prof. A. Pawłowska i dr A. Kołomycew przedstawiły referat zatytułowany Partners or figureheads? Non-public actors in the deliberative decision-making in Polish cities, prezentując wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Dialog” w latach 2018-2020.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: