25.03.2019 r.

W dniach 25-26 marca 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Lokalne polityki publiczne-uwarunkowania i perspektywy”, której organizatorami byli Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcja Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W wydarzeniu udział wzięli członkowie zespołu badawczego realizującego projekt ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego - Prof. Agnieszka Pawłowska (UR), Prof. Robert Kmieciak (UAM), dr Anna Kołomycew (UR), dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) i mgr Dominik Boratyn (UR).

Prof.. Agnieszka Pawłowska wygłosiła referat pt. ,,Potencjał reprezentacji i artykulacji interesów lokalnych przez społeczne rady i komisje”. W swoim wystąpieniu Prof. Pawłowska przedstawiła zbiorcze wyniki badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu.

Prof. Robert Kmieciak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił wystąpienie pt. ,,Partycypacja środowiska przedsiębiorców w lokalnym procesie decyzyjnym”, a dr Katarzyna Radzik-Maruszak z zespołu badawczego z Lublina wystąpienie pt. ,,Realne uczestnictwo czy ,,tick box-exercise’? Pozawyborcze formy aktywności obywatelskiej w opinii angielskich i fińskich radnych gminnych”

Dr Anna Kołomycew przedstawiła wystąpienie pt. ,,Instrumenty deliberacji czy legitymizacji władz lokalnych? Rola rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych w lokalnym procesie decyzyjnym”. Natomiast mgr Dominik Boratyn wygłosił referat pt. ,,Partycypacja Młodzieżowych Rad gminnych w decydowaniu na poziomie lokalnym”. Obydwoje z prelegentów korzystało z wyników badań ilościowych opracowanych na potrzeby projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: