15.09.2018 r.

I. Seminarium „Od dialogu do deliberacji”. Podmioty społeczne w świetle badań ilościowych

Zgłoszenia udziału w seminarium

Termin: 17-18 września 2018

Miejsce: Lublin (szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie)

Uczestnicy: do udziału w seminarium zapraszamy środowisko akademickie, przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nieformalnych podmiotów społecznych, członków rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy organach samorządowych, a także wszystkie osoby, którym tematyka dialogu społecznego i zaangażowania publicznego jest bliska.

Opis seminarium:

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań ilościowych realizowanych w ramach projektu od maja do września 2018 roku, a także wyniki badań desk research. Dwudniowe seminarium ma charakter organizacyjno-metodologiczny oraz naukowy.

W seminarium wezmą udział członkowie zespołu badawczego z wszystkich ośrodków, ale także osoby ze środowiska samorządowego i pozarządowego jako zaproszeni goście i uczestnicy. Seminarium odbędzie się w Lublinie.

W pierwszym seminarium dniu o charakterze merytoryczno-konsultacyjnej udział wezmą przede wszystkim członkowie zespołu. W tej części zostanie poddany konsultacjom scenariusz wywiadu przygotowany przez zespół badawczy partnera wiodącego; zostaną przedstawione i przyjęte przez członków zespołu zasady prowadzenia wywiadów. Podczas spotkania kierownicy podzespołów badawczych z Rzeszowa, Poznania i Lublina przedstawią raport z dotychczasowej realizacji projektu. Spotkanie będzie miało na celu przeprowadzenie okresowej kontroli realizacji projektu.

Drugi dzień tj. 8 września 2018 ma charakter otwarty i na prelekcje oraz referaty dotyczące funkcjonowania rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych w miastach na prawach powiatu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja za pomocą formularza zamieszczonego na stronie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rejestracja do: 15 września 2018 roku

Program ramowy (szczegółowy program zostanie zamieszczony we wrześniu - link do programu w pdf)

  • 9:00-9:30 – rejestracja
  • 9:30 – 11:00 – wystąpienia – prezentacja projektu
  • 11:00-11:30 – przerwa kawowa
  • 11:30 – 13:00 – wystąpienia – referaty
  • 13:00 – zakończenie
  • 13:15 – lunch

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: