16.05.2018 r.

I. Seminarium w Rzeszowie 16-17 maja 2018 – „kick-off meeting”

W dniach 16-17 maja 2018 r. w Rzeszowie odbyło się pierwsze seminarium naukowe realizowane w ramach projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego" w ramach programu DIALOG.

Seminarium przewidziane wyłącznie dla członków zespołu badawczego miało charakter organizacyjno-merytoryczny. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w ramach projektu, analiza kolejnych etapów prac, jak również dyskusja nad narzędziem badawczym przygotowywanym na potrzeby badań ilościowych, które rozpoczęły się w maju 2018 roku. Podczas spotkania zostały także przedstawione zasady zarządzania projektem, ustalone formy komunikowania się członków zespołu badawczego, a także obiegu informacji. Ustalenia te były niezbędne ze względu na prowadzenie badań w trzech ośrodkach akademickich. Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Pawłowska przedstawiła także zasady prowadzenia badań, gromadzenia materiałów oraz wykorzystywania wyników badań w celach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.

Podczas spotkania omówiono także kwestie związane z organizacją kolejnego wydarzenia zaplanowanego w ramach projektu tj. seminarium w Lublinie. Odbędzie się ono w dniach 17-18 września 2018 roku. Seminarium będzie miało charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką projektu, a zwłaszcza przedstawicieli samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego terminu, programu oraz rejestracji zostaną zamieszczone na stronie projektu oraz stronach internetowych uczelni zaangażowanych w realizację projektu.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: