13.09.2019 r.

W dniach 11-13 września 2019 r. odbyła się w Belfaście doroczna Konferencja European Group for Public Administration. Po raz kolejny członkowie zespołu badawczego skorzystali z możliwości upowszechnienia wyników badań prowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Podczas spotkania Permanent Study Group VIII Civil Society, Citizens and Government prof. Agnieszka Pawłowska wygłosiła referat zatytułowany Representation and Articulation of Local interests by Citizen Advisory Councils: The Case of Polish Cities; w trakcie połączonego posiedzenia dwóch innych grup studyjnych (Joint Track: PSG IV: Local Governance and Democracy & PSG V: Regional and Local Government) zatytułowanego Borders and Social Cleavages versus Transboundary Cooperation in Local Governance, dr Katarzyna Radzik-Maruszak przedstawiła wystąpienie, którego współautorkami były Anna Kołomycew i Agnieszka Pawłowska pt. From Monologue to Dialogue? Relations of Social Councils And Local Policy Makers.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: