07.09.2019 r.

W dniach 4-7 września 2019 r. odbyła się we Wrocławiu doroczna Konferencja Generalna Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych. Stanowiła ona okazję do upowszechnienia projektu i badań nad radami społecznymi w polskich miastach. Kierownik projektu, prof. Agnieszka Pawłowska, wraz z prof. Petrem Jüptnerem z Uniwersytetu Karola w Pradze poprowadzili panel zatytułowany Multi-Actor Decision-Making in Local Affairs. Podczas panelu dr Katarzyna Radzik-Maruszak przedstawiła wyniki badań prowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Jej referat, we współautorstwie z Agnieszką Pawłowską nosił tytuł Social Councils – Meaningful or Meaningless Actor in Local Decision Making?

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: