09.05.2020 r.

Miło nam poinformować, że rezultatem badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG jest monografia naukowa pt. ,,Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, a jej autorami są członkowie zespołu badawczego z Rzeszowa, Lublina i Poznania – prof. Agnieszka Pawłowska, prof. Robert Kmieciak, prof. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. Paweł Antkowiak oraz dr Anna Kołomycew.

W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące teorii demokracji partycypacyjnej oraz deliberacyjnej, przywołano doświadczenia europejskie funkcjonowania społecznych rad i komisji, omówiono podstawy instytucjonalno-prawne dla tego typu podmiotów w Polsce, a także dokonano analizy wyników badań, które zostały zrealizowane w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia okażą się przydane nie tylko dla środowiska naukowego, ale także przedstawicieli samorządów lokalnych, grup nieformalnych, sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnych. Intencją autorów było zainteresowanie szerokiego grona odbiorców społecznymi radami i komisjami oraz ukazanie potencjału tych podmiotów. Mamy nadzieję, że badania te nie tylko wyznaczą nowy obszar do dalszych eksploracji naukowych i punkt wyjścia do badań porównawczych oraz polemik naukowych, ale także przyczynią się do włączenia społecznych rad i komisji do głównego nurtu dyskusji na temat mechanizmów zaangażowania obywatelskiego.

  • Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego - pobierz

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: