02.12.2019 r.

Zespół badawczy realizujący projekt ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG rozpoczął badania społecznych rad i komisji od analizy instytucjonalno-prawnej w 16 miastach, które zostały wytypowane do badań.

W tym celu przygotowane zostało narzędzie badawcze – karta analizy instytucjonalno-prawnej. Następnie karta posłużyła do zebrania informacji w miastach, gdzie rady i komisje zostały poddane badaniom jakościowym.

Uzupełnione karty analizy instytucjonalno-prawnej zostały zamieszczone poniżej.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: