W zakładce będą publikowane artykuły oraz raporty prezentujące wyniki prowadzonych badań w ramach projektu. Ponadto w zakładce będzie można znaleźć materiały edukacyjne i dydaktyczne tworzone na potrzeby warsztatów przewidzianych w ramach projektu.

Monografia w języku angielskim

"Social Councils and Committees as (Not Quite) Present Actors in Local Decision-Making Process"

26.06.2021

W celu upowszechniania wyników badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” w skali międzynarodowej, przygotowana została anglojęzyczna wersja monografii.
Publikacja "Social Councils and Committees as (Not Quite) Present Actors in Local Decision-Making Process" do pobrania.

Cite as: Pawłowska, A., Kmieciak, R., Kołomycew, A., Radzik-Maruszak, K. & Antkowiak, P. (2021). Social Councils and Committees as (Not Quite) Present Actors in Local Decision-Making Process. Scholar Publishing House: Warsaw. DOI 10.7366/9788366470200.

zapisz się

Monografia naukowa

Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego

09.05.2020

Efektem badań realizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG jest monografia pt. ,,Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”. Autorami monografii są członkowie zespołu badawczego: prof. Agnieszka Pawłowska, prof. Robert Kmieciak, prof. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. Paweł Antkowiak oraz dr Anna Kołomycew.

zapisz się

Badania instytucjonalno-prawne

Publikacja kart analizy instytucjonalno-prawnej przeprowadzonej w ramach projektu

02.12.2019

Zespół badawczy realizujący projekt ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG rozpoczął badania społecznych rad i komisji od analizy instytucjonalno-prawnej w 16 miastach, które zostały wytypowane do badań.

W tym celu przygotowane zostało narzędzie badawcze – karta analizy instytucjonalno-prawnej. Następnie karta posłużyła do zebrania informacji w miastach, gdzie rady i komisje zostały poddane badaniom jakościowym.

Uzupełnione karty analizy instytucjonalno-prawnej zostały zamieszczone poniżej.

zapisz się

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: