Lider projektu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Nauk o Polityce
al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Adres strony WWW:
http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl

Partnerzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań

Adres strony WWW:
https://wnpid.amu.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

Adres strony www:
http://www.politologia.umcs.lublin.pl

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: