Warsztaty w Poznaniu

Zespół badawczy z Poznania zorganizował warsztaty dla samorządowców oraz przedstawicieli społecznych rad i komisji

04.07.2019

W dniu 4 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli samorządów, członków społecznych rad i komisji, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały wyniki badań ilościowych i jakościowych dotyczących roli podmiotów niepublicznych w lokalnym procesie decyzyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy współpracy międzysektorowej na obszarach miejskich oraz na potrzebę podniesienia efektywności i kultury dialogu obywatelskiego wśród różnych środowisk.

Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili inicjatywę podjętą przez konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wskazując jednak na potrzebę wyodrębnienia wyników badań uzyskanych w poszczególnych miastach, dzięki czemu będą one miały bardziej utylitarny wymiar. W ramach podjętej dyskusji członkowie rad działających w Poznaniu i przedstawiciele organizacji pozarządowych w różny sposób odnieśli się do kwestii realnego wpływu wyżej wymienionych struktur na proces decyzyjny w aglomeracji poznańskiej. Z jednej strony wskazywano na wymierne osiągnięcia rady seniorów i rady młodzieżowej, z drugiej natomiast krytykowano zbyt fasadowy charakter innych tego typu podmiotów. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli jednak zgodni, że w dalszym ciągu należy wspierać inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu systemu władzy lokalnej w Polsce. Wszyscy też zadeklarowali chęć udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu badawczego, która zostanie zorganizowana w Poznaniu na początku 2020 r.

zapisz się

Młodzież ma głos! - Warsztaty Poznań

Zespół badawczy z Poznania przeprowadził warsztaty dla młodzieży w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu

29.05.2019

W dniu 29 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu odbyły się warsztaty pt. ,,Młodzież ma głos! Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży”.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez członka zespołu badawczego z Poznania dr hab. Pawła Antkowiaka – pracownika Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warsztaty prowadzone były w dwóch klasach gimnazjalnych oraz w jednej z klas ósmych szkoły podstawowej, w ramach projektu pt. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” realizowanego przez trzy uczelnie – Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt finansowany jest w ramach Programu DIALOG przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty dotyczyły funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w Polsce i na świecie oraz możliwości wprowadzenia takiego podmiotu w Dąbiu. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja, a na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

Źródło: Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu na portalu społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675278242924389&id=531178764001005

zapisz się

Ponowna wizyta w DLUR

Dr Anna Kołomycew oraz mgr Dominik Boratyn przeprowadzili kolejne warsztaty dla młodzieży

16.05.2019

Członkowie zespołu badawczego z Rzeszowa dr Anna Kolomycew oraz mgrDominik Boratyn przeprowadzili kolejne warsztaty dla młodzieży, w ramach projektu badawczego pt. ,,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 2018-2020, którego kierownikiem jest prof. Agnieszka Pawłowska.

Tym razem warsztaty zostały przeprowadzone dla pierwszoklasistów z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.

W czasie zajęć uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością oraz szeregiem ciekawych i dojrzałych pomysłów.

zapisz się

Warsztaty w DLUR

Uczniowie Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego wzięli udział w warsztatach.

15.05.2019

W dniu 15 maja 2019 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyły się kolejne warsztaty dla młodzieży pt. ,,Młodzież ma głos Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży”.

Tym razem w wydarzeniu udział wzięli uczniowie Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.

Warsztaty dla młodzieży są jednym z elementów upowszechniania wyników badań naukowych oraz promowania projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, realizowanego w ramach programu DIALOG, finansowanego ze środków MNiSW.

zapisz się

Młodzież ma głos!

Zespół badawczy z Rzeszowa przeprowadził pierwsze warsztaty dla młodzieży.

13.05.2019

W dniu 13 maja 2019 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyły się pierwsze warsztaty dla młodzieży pt. ,,Młodzież ma głos Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży”.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez dr Annę Kołomycew i mgra Dominika Boratyna z zespołu badawczego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie.

W czasie warsztatów uczniowie zostali zaznajomieni z założeniami projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, realizowanego w ramach programu DIALOG, finansowanego ze środków MNiSW. W trakcie wydarzenia dr Kołomycew oraz mgr Boratyn omówili podstawowe pojęcia związane ze współrządzeniem na poziomie lokalnym oraz dokonali charakterystyki funkcjonowania Rad młodzieżowych – jeden z ośmiu podmiotów badanych w projekcie, a także przedstawili wyniki badań ilościowych zrealizowanych w Radach młodzieżowych.

Zakończeniem warsztatów była praca w grupach, w czasie której uczniowie mieli za zadanie przygotowanie młodzieżowej strategii miasta dotyczącej takich obszarach jak: edukacja, kultura, sport, turystyka i rekreacja oraz stosunki międzynarodowe.

Warsztaty dla młodzieży są jednym z elementów upowszechniania wyników badań naukowych oraz promowania projektu.

zapisz się

II. Dialog i deliberacja

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod w tym open space, panel dyskusyjny...

02.06.2018

Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów społecznych (w tym niesformalizowanych), ruchów miejskich, jak również innych osób zaangażowanych w sprawy publiczne Rzeszów – Poznań – Lublin, czerwiec 2019.

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod w tym open space, panel dyskusyjny itp. Będą one prowadzone przez członków zespołu badawczego w każdym z ośrodków naukowych tj. Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.

Łącznie szkoleniem zostanie objętych około 90 osób (15 osobowe grupy przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i mieszkańców miast).

Warsztaty będą trwały 3 godziny zegarowe z półgodzinną przerwą kawową.

Program i szczegółowe informacje na temat warsztatów zostaną zamieszczone wkrótce.

zapisz się

I. Dialog i deliberacja

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży Rzeszów - Poznań - Lublin czerwiec 2019.

01.06.2018

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży licealnej i studenckiej zostaną przeprowadzone w trzech ośrodkach naukowych zaangażowanych w realizację projektu tj. Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

Celem warsztatów jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy obywatelskiej wśród młodzieży,
 • budowanie aktywnych postaw,
 • pobudzanie wrażliwości na dobro wspólne,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania dialogu,
 • popularyzacja nauk o polityce,
 • zainteresowania młodzieży studiami na kierunkach społecznych.

Dla kogo?

 • młodzież licealna
 • studenci kierunków społecznych, humanistycznych, prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pokrewnych

Program i szczegółowe informacje na temat warsztatów zostaną zamieszczone wkrótce.

zapisz się

Informacje kontaktowe

 • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • al. mjr. W. Kopisto 2a
 • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: