Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Adres strony WWW: https://wnpid.amu.edu.pl/

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii

Adres strony WWW: https://www.umcs.pl/

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: